Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Podnikatelská mise do Srbska
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: h.simonova@khkmsk.cz
Popis: Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a University of Novi Sad organizují podnikatelskou misi do srbského Bělehradu. Uskuteční se ve dnech 8. – 9. února 2018 a je určena firmám podnikajícím v oblasti kovoprůmyslu, kovoobrábění, strojírenství, hutnictví a souvisejících oborech, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery.
Místo: Bělehrad
Datum konání: 08.02.2018
Program: Pro účastníky je připraven bohatý program zahrnující setkání se zástupci srbských firem z daného oboru, návštěvu vybraných společností a institucí spojených s oblastí kovoprůmyslu a předem domluvená dvoustranná jednání, na kterých je možné v krátkém čase navázat větší množství kontaktů s potenciálními obchodními partnery.
Další informace: Kontakt: Hana Simonová, Jan Skipala: 597 479 330, een@khkmsk.cz
Cena: člen 0,- / nečlen 200,- Kč
Úhrada: