Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Fakturace, doklady (6.4.2018)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: z.fischer@khkmsk.cz
Popis: Seminář je určen pouze firmám zapojeným do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 5 hodin, od 8:00 do 13:00 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, Ostrava, (budova Povodí Odry, s. p., 2. patro) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 06.04.2018
Program: Program: Co je to faktura; podklady pro fakturaci. Provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů; okamžik uskutečnění účetního případu. Náležitosti účetních a daňových dokladů pří fakturace v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad. Lhůty vystavování účetních dokladů. Přijaté a vydané faktury, zálohové faktury, faktura v cizí měně a měnová doložka. Druhy účetních dokladů; náležitosti faktury v cizím jazyce; bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě. Doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady. Prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklady). Oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy. Náležitosti a podmínky elektronické fakturace; elektronizace účetních záznamů.
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena: člen 0,- / nečlen 200,- Kč
Úhrada: ZDARMA