Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Hmotný a nehmotný majetek (20.4.2018)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: z.fischer@khkmsk.cz
Popis: Seminář je určen pouze firmám zapojeným do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, Ostrava, (budova Povodí Odry, s. p., 2. patro) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 20.04.2018
Program: Program: Definice hmotného a nehmotného majetku, Hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů, Praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem, Opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, Obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů, Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem, Vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice).
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena: člen 0,- / nečlen 200,- Kč
Úhrada: ZDARMA