Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Konzultace německého práva
Pořadatel: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, EEN
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis:
Místo:
Datum konání: 25.05.2018
Program: Předmětem konzultací je zejména: - Uzavírání veškerých smluvních vztahů s německými partnery - Příprava smluv - Všeobecné obchodní podmínky - Vymáhání pohledávek v Německu, Rakousku, Švýcarska a Nizozemí - Pracovní povolení a volný pohyb služeb na území Německa - Zakládání firem v Německu - Další právní problematika dle zájmu firem.
Další informace: Konzultace přihlášených firem budou domlouvány jednotlivě. Délka jedné konzultace cca 30min.
Cena:
Úhrada: ZDARMA