Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Obchodně právní poradenství
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje nabízí novou službu ­- obchodně právní poradenství, které je pro členské firmy zdarma. Tyto právní konzultace povede advokát Petr Psotka, partner ostravské advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners. Konzultace se konají 28. listopadu 2018. Konzultace jsou pro členské firmy Krajské hospodářské komory MSK zdarma, pro nečleny 350,- Kč vč. DPH za 30 minut.
Místo: Budova Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje na Výstavní 2224/8, v Ostravě-Mariánských Horách.
Datum konání: 28.11.2018
Program: Témata poradenství: • závazkové vztahy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, obchodní podmínky, rámcové smlouvy apod.) • zakládání společností, korporátní agenda, změna formy podnikání • právo IT, provoz e-shopu • ochrana osobních údajů podle GDPR • vymáhání pohledávek (mimosoudní a soudní vymáhání, zajištění, převod apod.) • koupě a prodej podniku (postupy, rizika, dokumentace apod.) • veřejné zakázky z pohledu zadavatele i účastníka (včetně dotačních programů) • pracovně-právní vztahy • soudní spory
Další informace: Konzultant: Mgr. Petr Psotka, advokát / partner AK Jakovidis, Klega, Partners Petr Psotka má více něž 10letou praxi v advokacii. Během této doby poskytuje právní služby především klientům z oblasti stavebnictví, průmyslové výroby a prodeje zboží a služeb. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo, závazkové vztahy, e-komerci, veřejné zakázky a ochranu osobních údajů. Konzultace jsou vedeny individuálně. Délka jedné konzultace je max. 30 minut, přesný čas a okruh témat bude s přihlášenými účastníky domlouván předem.
Cena: člen 0,- / nečlen 200,- Kč
Úhrada: Konzultace jsou pro členské firmy Krajské hospodářské komory MSK zdarma, pro nečleny 350,- Kč vč. DPH za 30 minut. Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 23. 11. 2018, jako variabilní symbol uveďte kód 1804, specifický symbol = vaše IČ.
Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).