Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Daň z přidané hodnoty (27. a 28. 11. 2018)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: s.cyrusova@khkmsk.cz
Popis: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 16 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol.s r.o., Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s.p., 4. patro, místnost č. 424) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 27.11.2018
Program: Program: Předmět daně; úplata; sazba daně; plátce DPH (včetně úprav od roku 2019); Registr plátců DPH; ověření plátce DPH; DIČ - daňové identifikační číslo; Ověření DIČ v EU; Správa DPH v tuzemsku, Formuláře k DPH a nejčastější chyby v jejich vyplňování; Problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře včetně novinek, Připravované změny (nejen) v legislativě EU a praktické dopady na tuzemské plátce v roce 2019 - 2021, např.: stanovení nové kategorie „certifikovaná osoba povinná k dani“ a dopad na stanovení místa plnění při dodání a pořízení zboží a jeho následného zdanění v příslušné zemi uplatňování DPH u poukazů a kupónů, opravy základu daně a výše daně u nedobytných pohledávek za dlužníkem v insolvenci předpokládané změny v aplikaci sazeb DPH změny v kontrolním hlášení režim přenesení daňové povinnosti omezení možnosti zdaňování nájmů nemovitých věcí úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením registrace k DPH a nárok na odpočet daně
Další informace: Lektor: Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Cena:
Úhrada: zdarma