Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Daň z příjmu právnických osob (5. 12. 2018)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: s.cyrusova@khkmsk.cz
Popis: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 16 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol.s r.o., Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s.p., 4. patro, místnost č. 424) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 05.12.2018
Program: Program: Změny v zákoně o daních z příjmů se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech a návaznostech na ostatní právní předpisy z pohledu právnických osob. Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně. Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady. Osvobozené příjmy. Položky odčitatelné od základu daně. Slevy na dani. Rezervy. Pohledávky (zákonné opravné položky, odpis pohledávek). Příjmy ze zahraničí. Shrnutí postupu při sestavení daňového přiznání k DPPO.
Další informace: Lektor: Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Cena:
Úhrada: zdarma