Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Exportní klub - teritoriální zaměření Izrael
Pořadatel: KHK MSK, EEN, Obchodní komora při Česko-korejské společnosti
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis: Cílem tohoto setkání je seznámení účastníků s novými možnostmi proexportní podpory a následná vzájemná výměna zkušenosti s exportem, importem a dalšími podnikatelskými aktivitami v zahraničí prostřednictvím diskuse.
Místo: Sídlo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8 (Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské hory)
Datum konání: 05.12.2018
Program: 1) Podpora malých a středních podniků v zahraničí – nová koncepce CZECH TÝM 2) Možnosti KHK MSK při podpoře exportu členských firem - možnosti podpory v rámci partnerství v mezinárodní síti pro podporu podnikání ENTERPRISE EUROPE NETWORK - seznámení s nově připravovaným projektem Ministerstva zahraničních věcí na podporu proexportních aktivit českých firem - plánované aktivity na podporu obchodování se zahraničím na rok 2019 3) Možnosti obchodní spolupráce v Izraeli – zkušenosti Ing. Tomáše Pastrňáka z účasti v podnikatelské delegaci doprovázející prezidenta republiky a ministryni průmyslu v Izraeli – konkrétní možnosti obchodní výměny
Další informace:
Cena:
Úhrada: ZDARMA