Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Daňové přiznání právnických osob za rok 2018 a změny platné od roku 2019, resp. 2020 (26. 2. 2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: s.cyrusova@khkmsk.cz
Popis: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol.s r.o., Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s.p., 4. patro, místnost č. 423) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 26.02.2019
Program: Program: o Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů. Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška a účetní standardy, zákon o rezervách a opravných položkách. o Transformace výsledku hospodaření na základ daně. o Položky snižující výsledek hospodaření. o Položky zvyšující výsledek hospodaření. o Položky, které se nezahrnují do základu daně. o Zdanění bezúplatných příjmů. o Osvobozené příjmy. o Slevy na dani. o Příjmy ze zahraničí. o Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů versus daňově neznatelné výdaje. o Stručný výklad zákona o rezervách a opravných položkách – aplikace pro r. 2018, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek. Rezervy na opravy, jejich tvorba a čerpání, doložení výše finančních prostředků. o Odpisy majetku daňové a účetní, vstupní cena, druhy odpisů, zůstatkové ceny účetní a daňové. Změny v odpisování nehmotného majetku od roku 2018. Příklady. o Praktické příklady na vyplňování platného formuláře pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2018 - aplikace získaných informací v praxi. o Procesní legislativa – daňový řád, dodatečná přiznání, opravné přiznání, lhůty k vyměření, daňová kontrola. o Změny zákona o daních z příjmů (platné r. 2019, 2020) se zaměřením na problematiku právnických osob.
Další informace: Lektor: Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Cena:
Úhrada: zdarma