Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Zákon o zadávání veřejných zakázek - zaměřeno na dodavatele (5.3.2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: od 12:30 do 15:30 hodin
Místo: kancelář PRK Partners 28.října 3346/91 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
Datum konání: 05.03.2019
Program: Obsah semináře: Předmětem semináře bude seznámit dodavatele, kteří se chtějí ucházet o veřejné zakázky, se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek po více jak dvouletých zkušenostech s jeho aplikací a vybranými tématy. Dotkneme se aktuálních otázek, jako je: Povinná elektronizace veřejných zakázek - Povinná elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, možnosti komunikace, typy podpisů, doručování - Elektronické nástroje, profily zadavatele - Vyjímky z elektronické komunikace - Nabídky v elektronické podobě, prokazování složení jistoty - Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy (kvalifikace, ISSM) - Způsoby uzavření smluv, smlouvy v listinné podobě - Elektronická komunikace s ÚOHS - Důsledky nedodržení povinnosti elektronizace Objasňování a doplňování údajů, dokladů, vzorků nebo modelů - Aplikace § 46, základní principy, právo nebo povinnost - Neměnnost nabídky? Změny kvalifikace? - Rozhodovací praxe o aplikace § 46
Další informace: Přednášející: Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M., advokátka se specializací na problematiku veřejných zakázek
Cena:
Úhrada: Registrační poplatek: členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21% DPH) ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21% DPH) Registrační poplatek je splatný do 1.3.2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 14022019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte asistentku Lenku Jurovatou z PRK Partners. • ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU A ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099, e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com Změna místa konání semináře vyhrazena.