Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Osobní bezpečnost pro manažerky
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Rizika plynoucí z postavení ředitelů, jejich zástupců, vedoucích pracovníků bývají předmětem konfliktu, nátlaku v rámci sociálních vazeb na pracovišti. Na tomto semináři se budeme zabývat specifickými bezpečnostními aspekty pro ženy – manažerky. V rámci besedy vám ukážeme, jak identifikovat zásadní rizika, jak je snížit na přijatelnou mez. Navedeme vás na systematický a efektivní přístup k ochraně ženy ve vedoucích pracovních pozicích. Součástí besedy budou vybrané reálné (anonymní) případy. Dozvíte se nejen důsledky, které tyto prohřešky přinesly – jasně vám sdělíme, jakých konkrétních chyb se manažeři dopustili.
Místo: Hotel BEST, Keltičkova 1297/60, Ostrava
Datum konání: 25.04.2019
Program: 8:30 - 9:00 Registrace účastníků 9:00 - 10:00 Iluze bezpečnosti a specifická bezpečností rizika u žen – manažerek 10:00 - 11:00 Osobní bezpečnost manažerky – socioútoky, sociální vazby 11:00 - 11:30 Přestávka s občerstvením 11:30 - 12:30 Bezpečnost v kyber prostoru 12:30 – 13:00 Diskuse a závěr
Další informace: Přednášející: Ing. Vladimír Lazecký – generální ředitel společnosti VIAVIS a.s., spoluautor projektů ochrany informací (Úřad vlády ČR, AirBank, HomeCredit, …), odborný konzultant s dlouholetou praxí v oblasti výběru a implementace informačních systémů, přednášející na Slezské univerzitě v Opavě a na CEVRO Institutu v Praze. Mgr. et Mgr. Hana Vitásková – působí jako expertní konzultantka a lektorka se specializací na sociální engineering, osobní bezpečnost a analýzu sociálních vazeb, sociálních vztahů a na psychologii chování. V této oblasti má know how získané dlouholetou praxí. Mimo oblast sociálního inženýrství se specializuje i na problematiku GDPR.
Cena: člen 0,- / nečlen 200,- Kč
Úhrada: Účastnický poplatek: členové HK ČR 1.500,- Kč bez DPH (1.815 Kč s 21 % DPH) ostatní 2.000 - Kč bez DPH (2.420 Kč s 21 % DPH) Způsob úhrady: Platbu prosíme poukázat bankovním převodem na: ČSOB, a.s., účet č. 373630443/0300, variabilní symbol 1902. Seminář nelze platit hotově.