Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Založení s.r.o. a pracovněprávní problematika
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Poradíme Vám, jak založit společnost s ručením omezeným, na co si dát při zakládání pozor nebo jaké zvolit jméno firmy. V druhé části pak probereme vše kolem pracovních smluv.Součástí besedy budou vybrané reálné (anonymní) případy. Dozvíte se nejen důsledky, které tyto prohřešky přinesly – jasně vám sdělíme, jakých konkrétních chyb se manažeři dopustili.
Místo: Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24
Datum konání: 30.04.2019
Program: 1. Založení s.r.o. (Michaela Garajová): Nadefinování základních náležitosti založení s.r.o.:  minimální výše základního kapitálu a vkladu společníka,  obchodní jméno,  výběr sídla, předmětů podnikání, jednatelů,  vypracování společenské smlouvy  zánik povinnosti vkladů základního kapitálu do banky,  elektronické podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku,  elektronické ohlášení volných živnosti,  aktivace elektronické schránky zřízené státem pro právnické osoby;  souhlas Sociální pojišťovny se založením s.r.o. Specifika u zakládání s.r.o. na Slovensku:  Zápis konečného uživatele výhod na Slovensku X skutečného majitele v Česku  Získání oprávnění podnikat na Slovensku  Zápis do obchodního rejstříku 2. Pracovněprávní problematika (David Šupej):  Postup před vznikem pracovního poměru (výběr uchazečů, lékařské prohlídky),  Pracovní smlouva – forma, základní náležitosti,  Zkušební doba, délka pracovního poměru  Další okruhy, které je vhodné upravit v pracovní smlouvě  Ujednání o mzdě a způsoby jejího stanovení  Mlčenlivost zaměstnanců  Autorská díla zaměstnanců  Konkurenční doložka
Další informace:
Cena:
Úhrada: Vstup na seminář je ZDARMA.