Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Uzavírání (obchodních) smluv (28.5.2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: od 8:00 do 12:00 hodin
Místo: kancelář PRK Partners 28.října 3346/91 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
Datum konání: 28.05.2019
Program: Obsah semináře: Na semináři budou diskutovány hlavní otázky, které je potřeba při uzavírání (nejen obchodních) smluv zvážit, aby smlouvy byly platné, měly požadovaný účinek a minimalizovala se rizika pro danou smluvní stranu. V rámci semináře také probereme, se kterými právními instituty/klauzulemi se v „dobrých“ smlouvách obvykle pracuje (např. klauzule o ukončování smlouvy, sankce, limitace náhrady škody, reklamace vad, promlčení atd.). Seminář bude koncipován jako interaktivní, tedy bude zde prostor pro konkrétní dotazy účastníků.
Další informace: Přednášející: Mgr. Radan Janoš, advokát
Cena:
Úhrada: Registrační poplatek: členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21% DPH) ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21% DPH) Registrační poplatek je splatný do 24.5.2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 28052019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte asistentku Lenku Jurovatou z PRK Partners. • ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU A ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099, e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com Změna místa konání semináře vyhrazena.