Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Zahraniční podnikatelská mise českých firem do Ruska
Pořadatel: EEN, KHK MSK, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Russian Agency for Small and Medium Enterprises Support,
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis: Mise proběhne od 3. 12. 2019 do 6. 12. 2019 ve Vologdě a Petrohradu součástí bohatého programu budou také předem dohodnutá dvoustranná jednání s ruskými firmami. Mise je primárně zaměřena na firmy z dřevozpracujícího průmyslu, potravinářství, zpracování a zneškodňování odpadů a hutnictví. Zástupci zúčastněných firem získají možnost prezentovat své aktivity na veletrhu Ruský les, kde se mohou prezentovat pod záštitou Moravskoslezského kraje. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ve Vologdě pro ně budou uspořádána dvoustranná jednání s místními firmami. Následné exkurze do místních vybraných firem přinesou nové poznatky o fungování místních firem a celkově o firemní kultuře a mentalitě. Společensko-pracovní setkání na Generálním konzulátě v Petrohradu rozšíří možnost navázání nových obchodních kontaktů také na další teritorium. Dvoustranná a networkingová jednání jsou vyhledávanou formou setkávání, kde je možno v krátkém čase navázat větší množství kontaktů s potenciálními obchodními partnery.
Místo: Rusko - Vologda, Petrohrad
Datum konání: 03.12.2019
Program: 3. 12. Cesta do Vologdy, ubytování 4. 12. Účast na Veletrhu Ruský les - prezentace vybraných firem a program na stánku Moravskoslezského kraje - dvoustranná jednání na hospodářské komoře ve Vologdě - pro zájemce exkurze do místních firem 5. 12. Přesun do Petrohradu, prohlídka města 6. 12. Dvoustranná jednání na Generálním konzulátu v Petrohradu, odjezd do Prahy
Další informace:
Cena:
Úhrada: Účast na misi je ZDARMA (včetně dopravy, večeře a oběda, dvoustranných jednání atd.) Účastníci hradí pouze ubytování (cca 50€/noc).