Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Daň z přidané hodnoty (27.6.2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: s.cyrusova@khkmsk.cz
Popis: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol.s r.o., Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s.p., 4. patro, místnost č. 423) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 27.06.2019
Program: Program: • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách zákona o DPH pro rok 2019 a ve vazbě na daňový balíček s účinností od 1. 4. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 • Změny ve vymezení základních pojmů, včetně nové definice dotace k ceně • Praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019 • Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH • Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH • Vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019 • Základ daně, výpočet daně, opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019 • Sazby daně a očekávané změny pro rok 2019, resp. 2020 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci včetně věcných břemen • Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2019 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží • Režim přenesení daňové povinnosti a změny pro rok 2019 • Správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019 • Aktuální problémy při podávání kontrolních a souhrnných hlášení a změny pro rok 2019
Další informace: Lektor: Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Cena:
Úhrada: zdarma