Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: SEMINÁŘ – OZNAČENÍ CE ANEB JAK SPRÁVNĚ UVÉST VÝROBEK NA TRH!
Pořadatel: KHKMSK, EEN, ČOI, CZ Testing
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis: Co všechno musí výrobek splňovat, aby dostal označení CE? Co je nutno předložit při kontrole ČOI? Jaké jsou povinnosti při uvedení nového výrobku na trh? Na tyto i další otázky se Vám pokusíme odpovědět na semináři “Označení CE aneb jak uvést výrobek na trh“. Na semináři vystoupí vedoucí oddělení technické kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce paní Lucie Šnajdrová a vedoucí zkušební laboratoře a ředitel CZ Testing Institute s.r.o. pan Daniel Kudláček. Hlavním tématem budou náležitosti uvedení výrobku na trh, společně s praktickými příklady a zkušenostmi přednášejících.
Místo: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-jih
Datum konání: 25.09.2019
Program: 09.00 - 09.30 Registrace účastníků 09.30 – 11.15 Lucie Šnajdrová, vedoucí oddělení technické kontroly Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce - stručné seznámené se zákony č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č. 90/2016 Sb. o posuzování shody výrobků, č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, všechny v aktuálních zněních - Povinnosti hospodářských subjektů a požadavky na strojní zařízení uváděné na trh - Další související předpisy spojené s uvedením strojního zařízení na trh (např. elektromagnetická kompatibilita, elektrická bezpečnost, RoHS) - Dozor ČOI – oblasti kontroly a podklady ke kontrole - Opakované chyby výrobců, dovozců a distributorů na trhu EU 11.15 – 11.45 Přestávka a občerstvení 11.45 – 13.00 Daniel Kudláček, vedoucí zkušební laboratoře, ředitel CZ Testing Institute s.r.o. - Vedení a obsah technické dokumentace výrobců strojních zařízení - Rizikové analýzy + vzory - Návody k použití - Používání harmonizovaných technických norem - Jak správně na zkoušky a komunikaci s laboratořemi
Další informace:
Cena:
Úhrada: