Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Krajská exportní konference
Pořadatel: HK ČR
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Podpořit export pomocí identifikace perspektivního trhu a partnera na cílovém trhu, nástroje exportního financování pro daný cílový trh nebo pojištění exportu jsou hlavními tématy Krajské exportní konference, která se uskuteční 16. října 2019 v Imperial Hotelu Ostrava. Na konferencích ve dvou panelech, I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ a II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT, konkrétně vystoupí prominentní řečníci z řad partnerů projektu, tedy Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Československé obchodní banky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Panelisti budou odpovídat na otázky spadající do oblastí: KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu), CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce), KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele), POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ.
Místo: Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6, Ostrava 2
Datum konání: 16.10.2019
Program: 09:30 – 10:00 Prezence 10:00 – 10:10 Úvod a představení panelistů 10:10 – 10:15 Představení Krajského exportního specialisty 10:15 – 11:15 I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ 1) KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu) 2) CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce) 3) KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele) 11:15 – 11:25 Přestávka na kávu, networking 11:25 – 12:25 II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT 1) POKRYTÍ RIZIKA 2) PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ 12:25 – 12:35 Představení služeb společnosti GiTy, a.s. 12:35 – 13:00 Občerstvení, networking
Další informace: Vstupní poplatek 200,- Kč
Cena:
Úhrada: Poplatek 200,- Kč prosím uhraďte platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 14. 10. 2019, jako variabilní symbol uveďte kód 1910, specifický symbol = vaše IČ. Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací, je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení.