Popis akce


Název: Hmotný a nehmotný majetek (13.11.2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: s.cyrusova@khkmsk.cz
Popis: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání firem. Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol.s r.o., Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s.p., 4. patro, místnost č. 423) - parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 13.11.2019
Program: Program: • Definice hmotného a nehmotného majetku, • Hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů, • Praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem, • Opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, • Obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů, • Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem, • Vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice).
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena:
Úhrada: zdarma