Hlavní stránka Přihláška na akce Popis akce

Popis akce

Název: Zaměstnávání cizinců v České republice (26.11.2019)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: od 8:00 do 13:00 hodin
Místo: kancelář PRK Partners 28.října 3346/91 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
Datum konání: 26.11.2019
Program: Obsah semináře: Předmětem semináře bude představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámíme Vás s nejdůležitějšími legislativními změnami účinnými od 31. 7. 2019 (kvóty, zavedení mimořádného pracovního víza, vznik center na podporu cizinců), které přinesla novela zákona o pobytu cizinců, jež transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016. Vysvětlíme Vám problematiku získávání zaměstnaneckých karet, rozdíl duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Dále Vás upozorníme na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.
Další informace: Přednášející: Mgr. Matěj Daněk, advokát se specializací na pracovní právo a zaměstnanost
Cena:
Úhrada: Registrační poplatek: členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21% DPH) ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21% DPH) Registrace a zrušení účasti je možné nejpozději do pátku 22. 11. 2019, následně je již možná pouze změna účastníka. Registrační poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 26112019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Po registraci Vám bude faktura zaslána na email použitý při registraci. • FAKTURACE A ORGANIZACE: Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099, e-mail: seminare.ova@prkpartners.com