Popis akce


Název: Facebook 2020
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: CO SE DOZVÍTE? Jaké jsou dnes možnosti prezentace výrobku s využitím Facebooku a Instagramu. Jak vytvářet a spravovat firemní či produktovou stránku. Jak naplánovat a řídit její obsah. Jak získávat fanoušky a jak s nimi komunikovat dle aktuálních trendů technologie Facebooku. Jak reagovat na dotazy a jak se poprat s kritikou. Přehledně, srozumitelně, přátelsky, na konkrétních příkladech z praxe.
Místo: SKELET - Smart Innovation Center 28. října 3388 • 702 00 Moravská Ostrava 2. patro - učebna „Petr Bezruč“
Datum konání: 24.02.2020
Program: • Facebook a mechanismy prezentace: stránky, skupiny, profily. Kdy který použít a jak na ně • Prezentace firmy nebo výrobku: co musí obsahovat stránka a na co dát pozor • Co, jak, jak často a zda vůbec zveřejňovat: 2 obsahové strategie pro úspěšnou prezentaci • Jak získat fanoušky, a jak s nimi komunikovat • Jak měřit úspěšnost (a návratnost) prezentace • Jak propojit Facebook s Instagramem (a proč to dělat)
Další informace: Doporučujeme přinést si vlastní notebook (není podmínkou) CENA Členové HK ČR – 2 400 Kč bez DPH – 2 904 Kč s DPH Ostatní – 2 900 Kč bez DPH – 3 509 Kč s DPH
Cena:
Úhrada: Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem na účet KHK MSK č. 373630443/0300, a to nejpozději do 20.2.2020. Variabilní symbol: 1902 • Specifický symbol: Vaše IČO