Popis akce


Název: INCOTERMS 2020
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Seminář přiblíží pravidla a směrnice INCOTERMS®, které usnadňují mezinárodní obchod. Využívají se po celém světě, principy a pravidla jsou plně respektována a užívána při každodenním obchodování. Staly se tak jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.
Místo: Smart Innovation Center, s.r.o., ul. 28. října 3388, Moravská Ostrava
Datum konání: 14.04.2020
Program: Incoterms 2020 – Pravidla ICC pro výklad obchodních podmínek • pravidla ICC - Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek • postavení Incoterms 2020 v kupní smlouvě, kupní smlouva v. další smlouvy vyplývající z kupní smlouvy • dělba nákladů a rizik mezi prodávajícím a kupující • různá místa plnění, místo dodání v. místo určení Incoterms 2020 a platební podmínky • vztah Incoterms 2020 k platebním podmínkám • Incoterms 2020 a dokumentární inkasa a akreditivy – kolize zvolené podmínky a předpisu L/C Incoterms 2020 ve vztahu k přepravní a pojistné smlouvě • realizace Incoterms 2020 v dopravě a v pojištění zásilek; hlavní předsudky a omyly v denní praxi • jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, unijní a tuzemský obchod • vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav • Incoterms 2020 – celní náležitost
Další informace: Přednášející: Ing. Petr Rožek, Ph.D. – poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR) Cena semináře: Člen HK ČR: 2 500,- + DPH: 3 025,- Kč Ostatní: 3 000,- + DPH: 3 630,- Kč Způsob úhrady: Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem na účet KHK MSK č. 373630443/0300, a to nejpozději do 9.4.2020. Variabilní symbol: 2004 • Specifický symbol: Vaše IČO.
Cena:
Úhrada: Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem na účet KHK MSK č. 373630443/0300, a to nejpozději do 9.4.2020. Variabilní symbol: 2004 • Specifický symbol: Vaše IČO.