Popis akce


Název: ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje svolává ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ Krajské hospodářské komory MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.
Místo: Best Western Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Jih, www.hotelvista.cz)
Datum konání: 18.03.2020
Program: Program jednání: A. Shromáždění členů 1. Zahájení 2. Určení skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Volba delegátů shromáždění 4. Schválení programu 5. Volba mandátové, návrhové a volební komise 6. Ukončení shromáždění členů B. Shromáždění delegátů 7. Kontrola usnesení ze SD 2019 8. Zprávy o činnosti představenstva, o činnosti úřadu, o hospodaření 2019 9. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce 2019 10. Schválení přednesených zpráv 11. Veřejná volba členů představenstva, místopředsedů představenstva a dozorčí rady 12. Tajná volba předsedy představenstva Kulturní vystoupení studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava Přestávka s občerstvením 13. Vyhlášení výsledků tajné volby předsedy představenstva 14. Volba delegátů a náhradníků na Sněmy HK ČR pro nové volební období 15. Nominace kandidátů do funkcí HK ČR 16. Plány činnosti představenstva, úřadu a hospodaření na rok 2019 17. Diskuse 18. Usnesení 19. Závěr
Další informace: Shromáždění delegátů mají právo se zúčastnit všichni členové (registrovaní i evidovaní) KHK MSK. Právnické osoby zastupují na Shromáždění členů – delegátů členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby, které jsou jimi písemně pověřeny. Podklady pro jednání delegátů KHK MSK budou předány při prezenci, nejpozději od 5. 3. 2020 budou ke stažení na http://www.khkmsk.cz
Cena:
Úhrada: