Popis akce


Název: Webinář – Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie a hodnotové kalkulačky
Pořadatel: VŠB, KHK MSK
Kontakt: j.skipala@khkmsk.cz
Popis: V rámci projektu Interreg Central Europe RURES byl vyvinut on-line nástroj na možnosti posouzení vhodnosti využívání obnovitelných zdrojů energie. Zveme Vás na její testování, vyjádření připomínek k její funkčnosti a odborné diskuzi na obnovitelné zdroje energie v ČR.
Místo: online přes Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_ZmE2Y2YwNTgtNmI5ZS00Yjk2LTk4MmMtMDc2ODlhNTA4YzQz%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252206ffb557-4f06-4d38-a637-4e5dfd787da2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225d883d34-c9a8-4ca4-bfaa-21fcf08cdd6b%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=968f188c-a6a6-46c9-875d-cafd72bd0011&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Datum konání: 28.05.2020
Program: 10.00 – 11.00 Program webináře – Představení a možnosti projektu RURES – Představení hodnotové kalkulačky obnovitelných zdrojů Možnosti využití Proces implementace Přidaná hodnota pro uživatele Udržitelnost – Podrobné představení kalkulačky a jejích funkcí Malá solární elektrárna + otázky Bio plynná stanice + otázky Tepelné čerpadlo + otázky Boiler na biomasu + otázku – Další návaznosti na aktivity projektu
Další informace:
Cena:
Úhrada: