Popis akce


Název: ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ - náhradní termín
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje svolává ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ Krajské hospodářské komory MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.
Místo: Best Western Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Jih, www.hotelvista.cz)
Datum konání: 11.06.2020
Program: Program jednání: A. Shromáždění členů 1. Zahájení 2. Určení skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Volba delegátů shromáždění 4. Schválení programu 5. Volba mandátové, návrhové a volební komise 6. Ukončení shromáždění členů B. Shromáždění delegátů 7. Kontrola usnesení ze SD 2019 8. Zprávy o činnosti představenstva, o činnosti úřadu, o hospodaření 2019 9. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce 2019 10. Schválení přednesených zpráv 11. Veřejná volba členů představenstva, místopředsedů představenstva a dozorčí rady 12. Tajná volba předsedy představenstva 13. Vyhlášení výsledků tajné volby předsedy představenstva 14. Volba delegátů a náhradníků na Sněmy HK ČR pro nové volební období 15. Nominace kandidátů do funkcí HK ČR 16. Plány činnosti představenstva, úřadu a hospodaření na rok 2019 17. Diskuse 18. Usnesení 19. Závěr
Další informace: Shromáždění delegátů mají právo se zúčastnit všichni členové (registrovaní i evidovaní) KHK MSK. Právnické osoby zastupují na Shromáždění členů – delegátů členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby, které jsou jimi písemně pověřeny. Podklady pro jednání delegátů KHK MSK budou předány při prezenci a jsou ke stažení na http://www.khkmsk.cz
Cena:
Úhrada: