Popis akce


Název: Mzdové účetnictví (12.10. a 21.10.2020)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 16 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, Sládkova 2666, 702 00 Ostrava, 1. patro (budova autoškoly) parkování v okolí budovy autoškoly
Datum konání: 12.10.2020
Program: Program: • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou. • Dohoda o provedení práce; dohoda o pracovní činnosti; neplatné rozvázání pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatelů. • Zápočtový list; mzdový list a jeho náležitosti. • Rozvrhování pracovní doby, přestávky na oddych, mezi směnami, atd. • Zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, neplacené volno, osoby bez zdanitelných příjmů, OSVČ. • Sociální zabezpečení – definice zaměstnání pro účely nemocenského a důchodového pojištění. • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti – upozornění na časté omyly. • Provádění srážek ze mzdy – prokazování nezabavitelné částky; upozornění na postup zaměstnavatele při insolvenci zaměstnance. • Dohody o srážkách ze mzdy. • Vstupní a mimořádné lékařské prohlídky. Změny ve mzdovém účetnictví • Minimální a zaručená mzda, aktuální stav a dopad do mzdové praxe. • Změny v oblasti pracovního práva a v personalistice (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti). • Aktuální problémy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti (očekávaný přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). • Slevy a daňové zvýhodnění aktuálně. • Aktuální tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně za rok 2019. • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody daně, zdravotního a sociálního pojištění. • Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. • Srážky ze mzdy. • Aktuality ke dni konání semináře, očekávaný vývoj v roce 2020. • Dotazy a diskuse…
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena:
Úhrada: zdarma