Popis akce


Název: DPH U VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ
Pořadatel: EEN, KHK MSK
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis: Online pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2020 Termín: pondělí 16. 11. 2020 od 09.00 do cca 14.00 hod Webinář je určen zejména pracovníků pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.
Místo: online
Datum konání: 16.11.2020
Program: DPH při vývozu zboží: - definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů - definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH - definice vývozce dle celních předpisů - základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží - DUZP při vývozu zboží - daňové doklady při vývozu zboží - podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu - složitější případy vývozu - vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skaldu apod. - příklady obchodních transakcí - diskuse a odpovědi na dotazy účastníků DPH při dovozu zboží: - definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů - definice dovozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH - definice deklaranta dle celních předpisů - celní hodnota při dovozu zboží - základ daně při dovozu zboží - datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení - daňové doklady při dovozu zboží - osvobození dovozu zboží od cla a od DPH - oprava základu daně při dovozu zboží - složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. - příklady obchodních transakcí - diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
Další informace:
Cena:
Úhrada: