Popis akce


Název: Daň z příjmu právnických osob (25. 2. 2021)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: ON-LINE - prostřednictvím MS Teams
Datum konání: 25.02.2021
Program: Program: - Změny v zákoně o daních z příjmů, důsledky zvýšení hranice majetku. - Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně. - Daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady. - Osvobozené příjmy. - Položky odčitatelné od základu daně. - Slevy na dani. - Rezervy. - Pohledávky (zákonné opravné položky, odpis pohledávek). - Shrnutí postupu při sestavení daňového přiznání k DPPO.
Další informace: Lektor: Ing. Tomáš Kroupa
Cena:
Úhrada: zdarma