Popis akce


Název: Hmotný a nehmotný majetek (6. 5. 2021)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: ON-LINE - prostřednictvím MS Teams
Datum konání: 06.05.2021
Program: Program: • Definice hmotného a nehmotného majetku (podstatné změny v roce 2021), • Hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů, • Opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, • Obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů, • Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem, • Vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice,…).
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena:
Úhrada: zdarma