Popis akce


Název: Prezentační dovednosti s rétorikou (15.9.2021)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 7 hodin, od 8:00 do 15:30 hodin
Místo: KONFUCIUS s.r.o., Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava - Poruba, kulatý salónek v 1. patře
Datum konání: 15.09.2021
Program: 1. Dobrá prezentace, dobrý prezentátor, příprava 2. Tréma, stres, energetické optimum, sebevědomí, EQ, 90/10… 3. Cíl prezentace – posluchači, sdělení, prostředí 4. Struktura prezentace – úvod, tělo, závěr, 3Ř, 4MAT 5. Autentičnost, interaktivita, pozornost 6. Rétorika a řečnické ozdoby 8. Trénink a příprava vlastních prezentací, prezentování 9. Diskuse
Další informace: Určeno pouze pro firmy zapojené do projektu Vzdělávání zaměstnanců.
Cena:
Úhrada: zdarma