Popis akce


Název: Jaké změny přinese nový stavební zákon?
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: V praktické prezentaci Vám experti z kanceláře Frank Bold Advokáti nabídnou základní shrnutí všech hlavních změn, které přináší nový stavební zákon.
Místo: Harmony Club Hotel | 28. října 170 | 709 00 Ostrava¬ – Mariánské Hory
Datum konání: 11.11.2021
Program:  Dozvíte se, jaké jsou základních principy rekodifikace,  projdeme časový harmonogram nabývání účinnosti zákona,  popíšeme souvislosti s již účinnými změnami,  dotkneme se chystané digitalizace,  popíšeme informační systémy a novou soustavu stavební správy,  projdeme téma územního plánování, stavební uzávěry a plánovací smlouvy,  zastavíme se u náhrad a požadavků na výstavbu,  zaměříme se na proces povolení záměru a integrace rozhodování,  projdeme základní požadavky na dokumentaci, zrychlené řízení a kolaudace,  dotkneme se odstraňování staveb a soudních přezkumů,  na závěr nabídneme celkové zhodnocení nového zákona  a bude také prostor pro vaše otázky.
Další informace: Vstupné: 650,- pro členské firmy HK ČR, 1000,- ostatní (vč. DPH).
Cena: 650 / 1000
Úhrada: Platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 9. 11. 2021, jako variabilní symbol uveďte kód 2101, specifický symbol = vaše IČ Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací, je však možné vyslat náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení. Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení.