Popis akce


Název: Ochrana osobních údajů
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Rozsah od: 8:00-13:00 hodin
Místo: kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava (změna místa konání semináře vyhrazena)
Datum konání: 21.10.2021
Program: Předmětem semináře bude platební neschopnost v obchodních vztazích z pohledu dlužníka a jeho věřitele. Představíme Vám přehled možných právních institutů vymáhání pohledávek a řekneme si, jak je efektivně využít v praxi. Probereme rovněž zajišťovací instituty jako např. směnky a uznání dluhu. Zaměříme se rovněž na preventivní fázi v rámci uzavírání smluv, na možnosti mimosoudního řešení, soudní vymáhání pohledávky a následně i na vymáhání pohledávky v insolvenčním řízení. Řekneme si, jak se orientovat v insolvenčním řízení - jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit svoji pohledávku řádně a včas a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Probereme i základní rozdíly mezi řešením úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Závěrem se rovněž budeme zabývat dopadem „covidových“ předpisů na průběh vymáhání pohledávek. Součástí semináře bude také rozbor případů z praxe
Další informace: Možnost i účasti ONLINE, pokud využijete tuto formu, uveďte tuto skutečnost do pozvánky.
Cena:
Úhrada: Registrační poplatek: • členové KH ČR: 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH) • ostatní: 1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH) • Faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců zdarma.