Popis akce


Název: Fakturace, doklady (20. 10. 2022)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 5 hodin, od 8:00 do 13:00 hodin
Místo: učebna společnosti POE EDUCO, spol. s r. o. Varenská 49, Ostrava, (budova Povodí Odry, s. p., 4. patro)
Datum konání: 20.10.2022
Program: Program: • Co je to faktura; podklady pro fakturaci. • Provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů; okamžik uskutečnění účetního případu. • Náležitosti účetních a daňových dokladů pří fakturace v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad. • Lhůty vystavování účetních dokladů. • Přijaté a vydané faktury, zálohové faktury, faktura v cizí měně a měnová doložka. • Druhy účetních dokladů; náležitosti faktury v cizím jazyce; bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě. • Doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady. • Prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklady). • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy. • Náležitosti a podmínky elektronické fakturace; elektronizace účetních záznamů.
Další informace: Lektor: Mgr. Naděžda Andělová
Cena:
Úhrada: zdarma