Popis akce


Název: VET Day Ostrava II. - podporujeme polytechnické a odborné vzdělávání
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Tempo vývoje moderních technologií ovlivňuje náš každodenní život stále intenzivněji. Zaměstnavatelé denně řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Odborné vzdělávání a příprava jsou stále významnějším faktorem konkurenceschopné a inovativní ekonomiky. Učitelé odborného vzdělávání a přípravy, mentoři, školitelé... formují zájem o techniku a technologie u mladé generace. Být stále v obraze, mít přehled o nových trendech, technologiích a situaci na trhu práce znamená nikdy nekončící potřebu dalšího osobního rozvoje.
Místo: Datum: 24.11.2022, 8:30 – 15:00 hodin Místo: Ostrava Adresa: Hotel Imperial, Ostrava
Datum konání: 24.11.2022
Program: Téma: KUKA robot – ukázky využití v průmyslu a odborné praxi Téma: Základy měření a význam kvality v strojírenství
Další informace: Zveme Vás na představení 2 témat s možností jejich následného zařazení do výuky. Získané poznatky a materiály budou moci účastníci na základě registrace využít v následné výuce, zájmové činnosti či odborné přípravě: • v rámci výuky odborných předmětů zaměřených na zvýšení polytechnické gramotnosti a využívání ICT • v rámci mimoškolních aktivit polytechnické výuky v technických a zájmových kroužcích
Cena: zdarma
Úhrada: zdarma